Uvod

Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (NN 53/16, važeći na dan snimanja) propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava osiguranih osoba HZZO-a iz obveznog zdravstvenog osiguranja, između ostalih, na tiflotehnička i očna pomagala.

Osigurana osoba pravo na pomagala koja su utvrđena popisom pomagala, ostvaruje prema medicinskoj indikaciji, a u pravilu na osnovi prijedloga i preporuke odnosno ispunjenja odgovarajuće tiskanice od strane liječnika specijaliste određene specijalnosti, odnosno ugovorne zdravstvene ustanove te odgovarajuće medicinske dokumentacije. Popis pomagala, koji je sastavni dio Pravilnika, za svako pojedino pomagalo sadrži podatke i upute za ostvarenje određenog prava.

Očna pomagala

Osigurane osobe imaju pravo na sljedeća očna pomagala: okvire za naočale, leće za naočale, mineralne leće, plastične leće, lentikularne leće, teleskopske leće, prizmatične leće, stakla bez dioptrije, kontaktne leće. Pomagala se mogu nabaviti u optikama i specijaliziranim trgovinama koje se bave nabavkom i distribucijom navedenih pomagala.


Opis Šifra
Očna proteza puna staklena – po mjeri
Do sedme godine djetetova života pravo se ostvaruje svake godine, od 7. do 18. godine pravo se ostvaruje svake dvije godine, a od 18. godine pravo se ostvaruje svake tri godine. Pomagalo se izrađuje individualno i nema obveze vraćanja pomagala nakon roka. Propisuje ga liječnik specijalist oftalmolog, a odobrava liječničko povjerenstvo HZZO-a.
063021142300
Očna proteza ljuskasta staklena – po mjeri
Do sedme godine djetetova života pravo se ostvaruje svake godine, od 7. do 18. godine pravo se ostvaruje svake dvije godine, a od 18. godine pravo se ostvaruje svake tri godine. Pomagalo se izrađuje individualno i nema obveze vraćanja pomagala nakon roka. Propisuje ga liječnik specijalist oftalmolog, a odobrava liječničko povjerenstvo HZZO-a.
063021142400
Očna proteza plastika-staklo – prilagođavajuća, privremena
Osigurana osoba kojoj je izvršena enukleacija očne jabučice ili ima atrofiju očne jabučice ima pravo na privremenu prilagođavajuću očnu protezu. Ne postoji obveza vraćanja pomagala. Ovakva proteza izrađuje se serijski. Propisuje je liječnik specijalist, a odobrava liječničko povjerenstvo HZZO-a. Rok nošenja privremene proteze je 3 mjeseca, nakon čega se uglavnom daje zahtjev za izradom plastičnih ili staklenih očnih proteza po mjeri.
063021142601
Očna proteza puna plastična – po mjeri
Prijedlog nije potreban. Do sedme godine djetetova života pravo se ostvaruje svake godine, od 7. do 18. godine pravo se ostvaruje svake dvije godine, a iznad 18. godine pravo se ostvaruje svakih 5 godina. Pomagalo se izrađuje individualno i nema obveze vraćanja pomagala nakon roka. Propisuje ga liječnik specijalist oftalmolog, a odobrava liječničko povjerenstvo HZZO-a.
063021141900
Očna proteza ljuskasta plastična – po mjeri
Prijedlog nije potreban. Do sedme godine djetetova života pravo se ostvaruje svake godine, od 7. do 18. godine pravo se ostvaruje svake dvije godine, a iznad 18. godine pravo se ostvaruje svakih 5 godina. Pomagalo se izrađuje individualno i nema obveze vraćanja pomagala nakon roka. Propisuje ga liječnik specijalist oftalmolog, a odobrava liječničko povjerenstvo HZZO-a.
063021142000

Tiflotehnička pomagala

U nastavku su pobrojana tiflotehnička pomagala na koja osigurane osobe kojima je oštrina vida na oba oka 0,05 ili manja (slijepe osobe), prema „Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima“, imaju pravo. Uz naziv pomagala navedeno je tko predlaže, propisuje i odobrava pomagalo, koji je rok upotrebe te postoji li obveza vraćanja pomagala, kao i šifra svakog pomagala prema ISO 9999.


Opis Šifra
Dugi bijeli štap za slijepe
Pravo na dugi bijeli štap za slijepe imaju sve slijepe osobe. Za pomagalo nije potreban prijedlog. Propisuje ga liječnik opće medicine. Odobrenje liječničkog povjerenstva HZZO-a nije potrebno. Rok uporabe pomagala je godinu dana, bez obveze vraćanja nakon uporabnog roka.
1239031429003
Ručni/džepni sat za slijepe (taktilni ili koji govori hrvatski)
Odobrava se osiguranoj osobi od navršene 6. godine života. Od 7. do 18. godine života pravo se može ostvariti svake 4 godine, a od 18.-te godine pravo se može ostvariti svakih 5 godina. Za pomagalo prijedlog nije potreban, propisuje ga liječnik opće medicine. Odobrenje liječničkog povjerenstva HZZO-a nije potrebno. Nema obveze vraćanja pomagala.
123906143003
Brailleev pisaći uređaj
Pravo može ostvariti osigurana osoba dok se nalazi na redovnom školovanju te svaka druga osigurana osoba koja se služi Brailleevim pismom, a o čemu je obvezna priložiti potvrdu koju izdaje lokalna udruga slijepih članica Hrvatskog saveza slijepih ili Hrvatski savez slijepih ili Centar za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek“. Prijedlog nije potreban. Potrebna je uputnica liječnika opće medicine za specijalista oftalmologa koji propisuje pomagalo. Pomagalo odobrava liječničko povjerenstvo HZZO-a na temelju propisane tiskanice i dokaza o medicinskoj indikaciji. Pravo se može ostvariti od 7. godine života, a rok uporabe pomagala je 15 godina. Nakon prestanka potrebe i roka uporabe postoji obaveza vraćanja pomagala.
211512143102
Reproduktor i snimač zvučnih knjiga u DAISY formatu za slijepe osobe
Pravo na ovo pomagalo imaju sve osigurane slijepe osobe od navršene 6. godine života. Prijedlog nije potreban, ali je potrebna uputnica liječnika opće medicine za specijalista oftalmologa koji propisuje doznaku. Pomagalo odobrava liječničko povjerenstvo HZZO-a na temelju propisane tiskanice i dokaza o medicinskoj indikaciji. Rok uporabe pomagala je 5 godina. Nakon prestanka potrebe i roka uporabe pomagala postoji obaveza vraćanja pomagala.
213031143402
Čitač ekrana s govornom jedinicom
Pravo može ostvariti osigurana osoba od 7. do 65. godine života za vrijeme redovnog školovanja o čemu je obvezna priložiti potvrdu koju izdaje Hrvatski savez slijepih i potvrdu obrazovne ustanove o redovnom školovanju. Prijedlog nije potreban, ali je potrebna uputnica liječnika opće medicine za specijalista oftalmologa jer liječnik specijalist propisuje pomagalo, a odobrava liječničko povjerenstvo HZZO-a na temelju propisane tiskanice i dokaza o medicinskoj indikaciji. Rok uporabe pomagala je 8 godina. Nakon prestanka potrebe i roka uporabe pomagala postoji obaveza vraćanja pomagala.
213021143203
Brailleeva elektronička bilježnica za slijepe
Pravo može ostvariti osigurana osoba dok se nalazi na redovnom školovanju te za vrijeme prekvalifikacije, o čemu je obvezna priložiti potvrdu obrazovne ustanove i preporuku Hrvatskog saveza slijepih. Pravo se može ostvariti od 7. do 65. godine života. Prijedlog nije potreban (potrebna je uputnica liječnika opće medicine za specijalistu oftalmologa); pomagalo propisuje isključivo specijalist oftalmolog koji je zaposlen na Klinici. Pomagalo odobrava liječničko povjerenstvo HZZO-a na temelju propisane tiskanice i dokaza o medicinskoj indikaciji. Rok uporabe pomagala je 7 godina; nakon prestanka potrebe i roka uporabe pomagala postoji obaveza vraćanja pomagala.
211515143302
Elektroničko povećalo
Pravo na pomagalo imaju osigurane slijepe osobe s ostatkom vida i sve osigurane osobe s vidnom oštrinom manjom od 20% kod redovnog školovanja ili prekvalifikacije. Prijedlog nije potreban (potrebna je uputnica liječnika opće medicine za specijalista oftalmologa). Pomagalo propisuje isključivo specijalist oftalmolog koji je zaposlen na Klinici. Pomagalo odobrava liječničko povjerenstvo HZZO-a na temelju propisane tiskanice i dokaza o medicinskoj indikaciji. Ovo pomagalo se koristi umjesto Brailleeve elektroničke bilježnice. Rok uporabe pomagala je 7 godina. Nakon prestanka potrebe i roka uporabe pomagala postoji obaveza vraćanja pomagala. Osigurana osoba nema pravo na elektroničko povećalo ako je već ostvarila pravo na teleskopske naočale, i to do isteka roka uporabe pomagala.
000000143502

Pomagala kod šećerne bolesti


Opis Šifra
Uređaj za brzo očitavanje količine glukoze u krvi za slijepe osobe s govornim modulom na hrvatskom jeziku
Pravo na pomagalo imaju osigurane slijepe osobe odgovarajuće medicinske indikacije, tj. koje su na inzulinskoj terapiji. Potrebno je dobiti prijedlog liječnika specijalista endokrinologa-dijabetologa, a uređaj propisuje liječnik opće medicine. Odobrenje liječničkog povjerenstva HZZO-a nije potrebno. Rok upotrebe pomagala je 5 godina i nema obveze vraćanja pomagala. Također se mogu nabaviti lancete i trakice za mjerenje šećera.
032412080402
Dijagnostičke trakice za mjerenje glukoze u krvi uređajem
Osigurane osobe koje šećernu bolest liječe tabletama – ostvaruju pravo na 50 komada za 6 mjeseci. One koje primaju inzulin jednom dnevno ili su na drugoj subkutanoj terapiji za šećernu bolest ostvaruju pravo na 90 komada za 3 mjeseca; 2 puta dnevno – 180 komada za 3 mjeseca; 3 puta dnevno – 275 komada za 3 mjeseca; više od 3 puta dnevno – najviše 375 komada za 3 mjeseca. Osigurane osobe ostvaruju pravo na pomagalo isključivo uz predočenje dnevnika ili softvera samokontrole. Iznimno, za trudnice na terapiji inzulinom, može se odobriti do 500 trakica za 3 mjeseca, a za djecu do 18. godine života s lošom regulacijom šećera u krvi koja su na terapiji inzulinom može se odobriti do 625 trakica za 3 mjeseca. Prijedlog nije potreban, pomagalo propisuje liječnik opće medicine. Odobrenje liječničkog povjerenstva HZZO-a nije potrebno. Rok upotrebe pomagala je 3 mj. bez obveze vraćanja.
032412080710
Lancete za vađenje krvi iz prsta za kontrolu glukoze u krvi
Osigurane osobe koje šećernu bolest liječe tabletama – ostvaruju pravo na 50 komada za 6 mjeseci. One koje primaju inzulin jednom dnevno ili su na drugoj subkutanoj terapiji za šećernu bolest ostvaruju pravo na 90 komada za 3 mjeseca; 2 puta dnevno – 180 komada za 3 mjeseca; 3 puta dnevno – 275 komada za 3 mjeseca; više od 3 puta dnevno – najviše 355 komada za 3 mjeseca. Osigurane osobe ostvaruju pravo na pomagalo isključivo uz predočenje dnevnika ili softvera samokontrole.
032112080807