Uvod

Bijeli štap služi osobama s oštećenjem vida kao osnovno pomagalo za kretanje. Osoba koja ga koristi pomoću njega dobiva informacije o svojoj okolini i pravovremeno otkriva prepreke na koje nailazi. Također, bijeli štap videćim osobama daje do znanja da u prometu sudjeluje osoba koja ima oštećenje vida. Zbog njihove složenosti i zahtjevnosti, tehnikama samostalnog kretanja sa štapom osobu podučava edukacijski rehabilitator – instruktor orijentacije i kretanja, u okviru rehabilitacijskog programa orijentacije i kretanja. Štap može biti izrađen od aluminija, plastike ili grafitnog materijala.

Dijelovi štapa

Općenito, štap kojim se koristi slijepa ili slabovidna osoba sastoji se od vrha, tijela i drške. Vrh štapa može biti od gume ili plastike, a povremeno ga je potrebno zamijeniti jer se korištenjem štapa istroši. Tijelo štapa može biti u jednom komadu ili sklopivo, odnosno sastavljeno od više dijelova. Drška štapa nalazi se na suprotnom kraju od vrha, a može biti gumena ili drvena.

Vrste štapova prema funkciji

Orijentacijski štap služi za samostalnu orijentaciju i kretanje slijepih i slabovidnih osoba, te se uglavnom naziva dugim bijelim štapom. Dugi bijeli štap služi za ispitivanje okoline i otkrivanje prepreka na metar. Također štiti donji dio tijela osobe, od razine tla do njenog pojasa. Dolazi u rasponu od 100 do 180 cm, a njegova dužina određuje se individualno za svaku osobu ovisno o visini, dužini koraka i brzini hoda ili hodanja same osobe. Prema standardnom pravilu, kada se takav štap uspravi s vrhom na tlu, kraj njegove drške mora sezati dva prsta iznad prsne kosti osobe. Signalni štap ukazuje na sudjelovanje slijepe ili slabovidne osobe u prometu, bilo da se ona kreće samostalno, u pratnji videće osobe ili uz psa vodiča. Ovaj štap seže od tla do pojasa osobe, a uz signalizirajuću funkciju, pružaju djelomičnu zaštitnu te djelomičnu orijentacijsku funkciju. Podupirajući štap namijenjen je osobama koje uz oštećenje vida imaju poteškoća s kretanjem. Uz podupirajuću, ima i signalizirajuću funkciju. Takav je štap, za razliku od orijentacijskog i signalnog, dovoljno čvrst da može služiti kao oslonac. Međutim, ima slabu orijentacijsku i zaštitnu funkciju.

Vrste štapova prema sklopivosti

Jednodijelni ili nesklopivi štap u cijelosti se sastoji od jednog komada. Njegova je prednost što najbolje prenosi taktilne informacije o podlozi. No, problem je kod njegovog odlaganja što se ne može sklopiti, niti se može podesiti njegova dužina. Jednodijelni štapovi dostupni su po narudžbi. Sklopivi štap sastoji se četiri ili pet dijelova. Kroz tijelo sklopivog štapa provučena je elastična guma koja drži njegove dijelove na okupu i omogućava automatsko rasklapanje, a njen produžetak prolazi kroz vrh drške u obliku sigurnosne vezice. Ona se stavlja oko štapa kada je sklopljen kako bi spriječila njegovo rasklapanje. Prednost ovog štapa je sklopivost koja olakšava njegovo odlaganje, no nedostatak je što nema mogućnost podešavanja dužine. Teleskopski štap načinjen je od nekoliko kliznih dijelova koji izlaze jedan iz drugog. Takav mehanizam omogućava podešavanje dužine štapa i njezino zadržavanje. Teleskopski štap je čvršći i ima duži rok trajanja. Njegovi dijelovi su bolje povezani i zbog toga se manje trese, što omogućava bolje prenošenje taktilnih informacija. No, teže ga je pospremiti jer njegova duljina, kada je potpuno sklopljen, iznosi 60 cm. Kombinirani štap sastoji se od tri dijela povezanih elastičnom gumom, s tim da je treći dio teleskopski, što znači da omogućava podešavanje dužine. Duljina sklopljenog kombiniranog štapa iznosi 44 cm.


Slika Opis Cijena
štap orijentacijski sklopivi američki grafitni Štap orijentacijski sklopivi, američki, grafitni
Sastoji se od pet dijelova. Bijele je boje, osim gumene drške koja je crne boje, te crvene reflektirajuće trake iznad vrha štapa. Dolazi u određenim dužinama u rasponu od 80 do 155 cm. Sklopljeni štap iznosi otprilike 30 cm.
274,31 kn
štap orijentacijski sklopivi češki aluminijski Štap orijentacijski sklopivi, češki, aluminijski
Sastoji se od pet dijelova, bijele je boje osim drvene drške koja je smeđa, te tanke crvene trake na donjem dijelu štapa. Dolazi s crnom futrolom u koju se štap može spremiti kada je sklopljen. Dužine su fiksne unutar raspona od 110 cm do 150 cm. Kada je sklopljen, duljina štapa je oko 30 cm.
274,31 kn
štap orijentacijski teleskopski njemački aluminijski Štap orijentacijski teleskopski, njemački, aluminijski
Sastoji se od tri klizeća dijela, bijele je boje, ručka može biti crna ili bijela. Duljina se može podešavati proizvoljno, od 60 do 155 cm. Kada je sklopljen, duljina štapa iznosi 60 cm.
430,50 kn
štap orijentacijski teleskopski češki aluminijski Štap orijentacijski teleskopski, češki, aluminijski
Sastoji se od tri klizeća dijela. Bijele je boje, osim drške koja je smeđa (drvena). Duljina se može podešavati proizvoljno od 60 do 155 cm. Kada je sklopljen, duljina iznosi 60 cm.
274,31 kn
štap orijentacijski teleskopski kombinirani češki Štap orijentacijski kombinirani, češki
Gornja polovica štapa je teleskopska, a donja polovica sastoji se od dva sklopiva dijela. Bijele je boje osim drške koja je smeđe boje (drvena). Duljina se može podešavati od 110 do 150 cm, a sklopljeni štap dugačak je 44 cm.
274,31 kn
štap orijentacijski američki aluminijski Štap orijentacijski, američki, aluminijski
Ovaj štap može i ne mora imati ručku. Uglavnom se sastoji od četiri dijela, bijele je boje s crvenom reflektirajućom trakom. Duljine su dostupne od 120 do 140 cm.
274,31 kn
štap podupirajući teleskopski češki aluminijski Štap podupirajući teleskopski, češki, aluminijski
Sastoji se od dva dijela te ima mogućnost podešavanja duljine na jedanaest veličina između 79 cm i 104 cm. Tijelo štapa bijele je boje, drška crne, a vrh sive boje. Razlikuje se od ostalih modela po dršci koja omogućuje osobi da se nasloni na štap te ga iskoristi za podupiranje tijela kao klasični štap. Također, na kraju se nalazi veliki gumeni vrh koji pruža bolji oslonac o površinu.
274,31 kn
štap podupirajući teleskopski (medicinske štake) češki aluminijski Štap podupirajući teleskopski (medicinske štake), češki, aluminijski
Sastoji se od dva dijela te ima mogućnost podešavanja duljine na 11 veličina od 79 do 104 cm. Bijele je boje. Razlikuje se od ostalih modela po dršci koja služi kao podrška za podlakticu te velikog gumenog vrha za bolji oslonac na površinu, kao kod klasičnih medicinskih štaka.
274,31 kn
štap signalni teleskopski – fiberglass, plastični Štap signalni teleskopski – fiberglass, plastični (dostupan po narudžbi)
To je signalni štap koji se sastoji od pet klizećih dijelova. Bijele je boje. Duljina sklopljenog štapa iznosi 30 cm, a može se podesiti na određenu veličinu od 110 do 140 cm.
274,31 kn
vrh za štap u obliku olovke, statičan Vrh za štap u obliku olovke, statičan
Vrh u obliku olovke pruža dobre povratne informacije iz okoline, što ga čini dobrim izborom za osobe koje imaju problema s pomicanjem zgloba duže vrijeme. Nedostatak je što ima tendenciju zapeti u pukotine na podlozi.
30 kn
vrh za štap u obliku kugle, rotirajući Vrh za štap u obliku kugle, rotirajući
Rotirajući vrh u obliku kugle kotrlja se preko pukotina u pločniku čime je šetnja ugodnija. Međutim, kugla je teža od ranije navedenog vrha, te se zglob na ruci može više zamarati. Također ne pruža toliko informacija o malim promjenama u terenu. Kugla može biti različitih veličina i oblika, te napravljena od plastike ili metalna.
od 88,00 kn do 125,00 kn