Konačno definiranje unutarnjih svjetiljki

Dana 13. listopada, na ZOOM sastanku na kojoj su sudjelovali podizvođač zadužen za elektrotehničke radove, nadzorni inženjer ovlašten za nadzor elektrotehničkih radova te predstavnici investitora, konačno su definirani modeli unutarnjih svjetiljki po prostorijama u građevini. Sve svjetiljke odgovaraju projektnoj dokumentaciji i pravilima struke. Eventualne nejasnoće bit će definirane neposrednom komunikacijom u narednim danima. Obzirom na epidemiološku situaciju u svijetu te otežanu inozemnu dostavu, demontaža starih te dobava i montaža novih svjetiljki očekuje se početkom prosinca.

 

OBJAVA: 15. listopada 2020. godine