Tiflotehna d.o.o. je tvrtka koju je 2011. godine osnovao Hrvatski savez slijepih kao profitnu organizaciju s ciljem obavljanja specijaliziranih gospodarskih djelatnosti za poboljšanje kvalitete života osoba s oštećenjem vida u Republici Hrvatskoj.

Područje djelovanja Tiflotehne odvija se u okviru registriranih djelatnosti, sukladno pozitivnim zakonskim propisima i načelima jednakih mogućnosti, univerzalnog dizajna, pristupačnosti i kvalitetnijeg života slijepih osoba, u skladu s iskazanim potrebama, definiranim prioritetima i smjernicama Osnivača.

Pružajući podršku osobama s oštećenjem vida, društvo je odlučno u preuzimanju svog dijela odgovornosti za razvoj zajednice u kojoj djeluje, kroz gospodarsku djelatnost čija je temeljna svrha uključenost osoba s oštećenjem vida u život zajednice čiji su različiti, ali ravnopravni članovi.

Naša paleta djelatnosti značajnim dijelom pokriva proizvodnju, trgovinu i pružanje usko specijaliziranih usluga namijenjenih osobama s oštećenjem vida. Kompetentnost za postizanje optimalnih, ali najkvalitetnijih rješenja na tom području, temelji se na uskoj suradnji s Osnivačem – Hrvatskim savezom slijepih, te prikupljanju informacija o svim aspektima poslovanja sa svrhom donošenja kvalitetnih poslovnih odluka, čime se želi omogućiti uspješno poslovanje.

S obzirom da je tehnološki napredak i stalne inovacije glavno obilježje modernog poslovanja, za efektivno kreiranje uspješne marketinške strategije, društvo kontinuirano ulaže u ljudske resurse i tehnologije te raspolaže najširim mogućim informacijama o potrebama ciljane populacije, svojim konkurentima, kretanjima na tržištu i inovativnim rješenjima.

Misija: Pouzdana nabava i distribucija kvalitetnih tiflotehničkih pomagala i asistivnih tehnologija, nabava opreme i pružanje potpune podrške za prilagodbu radnih mjesta poslodavcima koji zapošljavaju slijepe i slabovidne osobe te podrška u svim segmentima pristupačnosti i univerzalnog dizajna.


Vizija: Kontinuiranim praćenjem potreba novih inovativnih rješenja u području asistivnih tehnologija, ostati vodeći distributer tiflotehničkih pomagala te obogatiti ponudu proizvoda koji su potrebni za poboljšanje kvalitete života osoba s oštećenjem vida.