Odluka o odabiru Stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu i potpis ugovora

Dana 13. studenog 2019. donesena je Odluka o odabiru Stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu temeljem Poziva na dostavu ponude, a 14. studenog 2019. potpisan je Ugovor o pružanju usluge br. 04-KK.04.1.2.01 nabava usluge stručnog nadzora s tvrtkom Tesla d.o.o.

Objava: 18.11.2019.