Početak druge faze radova

Druga faza radova započela je popravcima nedostataka radova u prvoj fazi te radovima na izolaciji tavana. Očekivani početak radova druge faze planira se sredinom mjeseca.

OBJAVA: 1. listopad 2020. godine