Potpisan ugovor za usluge Predstavljanja projekta

Dana 19. svibnja potpisan je Ugovor o poslovnoj suradnji sa tvrtkom Stari grad d.o.o. temeljem odluke o odabiru Ponuditelja po provedenom postupku nabave Predstavljanja projekta u sklopu Grupe 3. nabave evidencijski broj: 05-KK.04.1.2.01. Stari grad d.o.o. pružit će uslugu posluživanja hrane i pića te osvježenja tijekom Završne konferencije projekta.