Ovdje možete preuzeti softvere, korisne alate i dodatke za softver. Sve datoteke su intelektualno vlasništvo njihovih autora. Nije dozvoljen prijenos (eng. upload) na druga mrežna mjesta bez izričite dozvole.


Vocalizer

Rječnik za Lanu (Android)

Vocalizer za Windows (SAPI)


Windows 10

Program za povećalo (64 bita)

Microsoft Matej za Balabolku (SAPI 5)