Pristupačnost je vrlo širok pojam koji može obuhvatiti razne skupine ljudi, kao i osobe s invaliditetom, a daje nam uvid u to koliko su neki objekti ili sadržaji upotrebljivi određenoj populaciji.

Tako primjerice, možemo govoriti o pristupačnosti neke zgrade osobama s oštećenjem vida ukoliko ona sadrži taktilne površine, orijentacijske planove ili Brajične natpise i oznake. O pristupačnosti radnog mjesta možemo govoriti ukoliko je ono, uz pomoć pomagala i asistivnih tehnologija, na određen način prilagođeno tako da osoba s invaliditetom može nesmetano obavljati svoj posao. Pristupačnost računalnih i mobilnih aplikacija ostvaruje se ukoliko je proizvođač omogućio upravljanje pomoću tipkovnice i kompatibilnost rada s čitačima ekrana. Pristupačnost informacijama slijepim osobama možemo osigurati prilagodbom sadržaja na Brajevom tisku ili u zvučnom obliku, ali i odgovarajućom pripremom sadržaja u računalnom odnosno digitalnom obliku.

Primjera je mnogo, a u svima se pristupačnost povećava ukoliko se poštuju načela univerzalnog dizajna koji se u cijelom svijetu sve više zagovara.
Univerzalni dizajn može se primjeniti na bilo koji proizvod ili okruženje, a podrazumijeva oblikovanje proizvoda, okruženja, programa i usluga na način da ih mogu koristiti sve osobe u najvećoj mogućoj mjeri, bez potrebe za dodatnim prilagođavanjima ili oblikovanjima. Na taj se način uzimaju u obzir različite potrebe i sposobnosti većeg broja ljudi, ali ne kao posebni uvjeti, već kao zajedničko obilježje svih ljudskih bića.

Prilagodba radnog mjesta

Prilagodba radnog mjesta je proces koji omogućuje ostvarivanje radnih potencijala i ravnopravno uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada. Radi što svrhovitije i uspješnije prilagodbe, odnosno kako biste izbjegli nabavu nepotrebnih pomagala i usmjerili se na ona koja su zaista potrebna, nemojte se ustručavati kontaktirati nas za savjet. Budući da su djelatnosti naše tvrtke prvenstveno…

Taktilne staze i linije vodilje

Taktilne staze su temeljni element pristupačnosti koji omogućuje slijepim i slabovidnim osobama lakšu orijentaciju i snalaženje u prostoru, samostalno kretanje i pristup javnim objektima svih namjena. Izvode se reljefnom obradom površine visine do 5 mm pri čemu su lako prepoznatljive na dodir stopala ili bijelog štapa. Lako se održavaju, ne zadržavaju vodu, snijeg ili prljavštinu,…

Orijentacijski planovi

Orijentacijski planovi prikazuju tlocrt unutrašnjosti objekta, obilježavaju važne detalje poput stepenica, liftova, soba, toaleta, te ulaze i izlaze, a prate smjer kretanja linija vodilja (taktilnih površina). Uz to, orijentacijski planovi sadrže natpise na standardnom tisku za videće i slabovidne osobe, te na brajevom pismu za slijepe. Orijentacijski planovi slijepim osobama omogućavaju bolju percepciju objekta i…

Brajični natpisi i oznake

Postoje brojne situacije u kojima slijepa osoba može biti samostalna i neovisna ukoliko se primjene osnovna načela univerzalnog dizajna. Jedan od brojnih primjera je korištenje Brajičnih natpisa i oznaka, koje se mogu postaviti na gotovo svim površinama. Primjera ima mnogo, a neki od njih su: Privjesci za ključeve soba u hotelu na kojima su brojevi,…

Izdavaštvo

U okviru naše izdavačke djelatnosti, Tiflotehna izdaje literaturu koja je namijenjena osobama oštećenog vida prema njihovoj potrebi, kao i brošure koje mogu koristiti svima koji imaju potrebu ili razloge da se informiraju o specifičnostima sljepoće, te da se educiraju o pravilnim i najsvrsishodnijim načinima pristupa slijepim osobama, posebice kada im se želi pomoći u konkretnoj…