Orijentacijski planovi prikazuju tlocrt unutrašnjosti objekta obilježavajući važne detalje poput stepenica, liftova, soba, toaleta, ulaza i izlaza, a prate smjer kretanja linija vodilja (taktilnih površina). Uz to, orijentacijski planovi sadrže natpise na standardnom tisku za videće i slabovidne osobe, te na brajevom pismu za slijepe.

Orijentacijski planovi slijepim osobama omogućavaju bolju percepciju objekta i rasporeda prostora te stoga oni, zajedno s taktilnim površinama, predstavljaju zaokruženu cjelinu bolje pristupačnosti.

Prilikom izrade bilo koje vrste orijentacijskih planova surađujemo sa stručnjacima iz Hrvatskog saveza slijepih s kojima prolazimo svaku etapu izrade kako bi osigurali da izrađeni planovi pružaju maksimalnu korist slijepim i slabovidnim osobama.