Prilagodba radnog mjesta je proces koji omogućuje ostvarivanje radnih potencijala i ravnopravno uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada.

Radi što svrhovitije i uspješnije prilagodbe, odnosno kako biste izbjegli nabavu nepotrebnih pomagala i usmjerili se na ona koja su zaista potrebna, nemojte se ustručavati kontaktirati nas za savjet. Budući da su djelatnosti naše tvrtke prvenstveno usmjerene na poboljšanje kvalitete života slijepih i slabovidnih osoba, kod nas možete nabaviti kompletnu opremu za prilagodbu radnih mjesta osobama s oštećenjem vida.

Bliska suradnja sa Hrvatskim savezom slijepih omogućuje nam da prilagodbe radnih mjesta budu rezultat znanja djelatnika koji su stručni u području života i rada slijepih i slabovidnih osoba. Kroz spomenutu suradnju smo prilagodili velik broj radnih mjesta čime smo stekli veliko iskustvo u tom području.

Prilagodba radnih mjesta za slijepe i slabovidne osobe najčešće uključuje prilagođenu informatičku opremu, a može uključivati i razne druge asistivne tehnologije.

Prema propisima iz Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 75/18), poslodavac ima pravo na sufinanciranje troškova prilagodbe radnog mjesta i uvjeta rada.

Postupak ostvarivanja tog prava sastoji se od sljedećih koraka:

  1. Poslodavac naručuje izradu plana prilagodbe od nadležnog centra za profesionalnu rehabilitaciju (www.zosi.hr
  2. Centar provodi procjenu te donosi nalaz i mišljenje o utvrđenoj potrebi za prilagodbom
  3. Poslodavac Zavodu dostavlja propisanu dokumentaciju navedenu u spomenutom Pravilniku
  4. Ukoliko su ispunjeni svi uvjeti, nadležni Zavod sklapa ugovor s poslodavcem pri čemu se trošak prilagodbe nadoknađuje u visini stvarnih troškova.