Povećanje energetske učinkovitosti i pristupačnosti za osobe s invaliditetom uporabive građevine – poslovna zgrada „ERKS“

                          

Posredničko tijelo razine 1:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Posredničko tijelo razine 2:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Korisnik bespovratnih sredstava iz Fondova:

TIFLOTEHNA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:

5.145.218,54 HRK

UKUPAN IZNOS PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA:

4.677.723,30 HRK

IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:

3.426.974,88 HRK

TRAJANJE PROJEKTA:

24 mjeseca (od 11. ožujka 2019.)

KONTAKT OSOBA:

Petar Glavaš, mag. iur.

voditelj projekta

mail: tiflotehna@tiflotehna.hr

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Više informacija o EU fondovima potražite na: www.strukturnifondovi.hr

 

 

Projekt je prijavjen na Poziv „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)“, KK.04.1.2.01

Projekt obuhvaća aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno – tehničke dokumentacije za provedbu realizacije povećanja energetske učinkovitosti i pristupačnosti za osobe s invaliditetom uporabive građevine – poslovna zgrada „ERKS“, uz aktivnosti koje se dijele na tri osnovne cjeline:

CIJELINA I. – GRAĐEVINSKO – OBRTNIČKE MJERE,

kojima se predviđa povećanje energetske učinkovitosti izvedbom toplinske izolacije vanjskih zidova, toplinske izolacije ravnog krova i kosih grijanih krovova sa zamjenom pokrova te zamjena vanjskih prozora i vrata energetski učinkovitim.

CIJELINA II. – ELEKTROTEHNIČKE MJERE

kojima se predviđa modernizacija unutarnje rasvjete, elektroinstalacije strojarskog sustava i modernizacija gromobranskog sustava zgrade u sklopu izvedbe građevinskih mjera.

CIJELINA III. – STROJARSKE MJERE,

kojima se predviđa povećanje energetske učinkovitosti ugradnjom novog sustava grijanja i hlađenja prostora visokoučinkovitim dizalicama topline zrak-voda, ugradnjom novog sustava prozračivanja s iskorištavanjem otpadne topline te ugradnjom solarnih toplinskih kolektora za pripremu PTV-a.

Prilikom izvedbe koje uključuju obnovu toplinske ovojnice zgrade, modernizaciju unutarnje i vanjske rasvjete zgrade, ugradnju solarnih toplinskih kolektora za pripremu PTV-a i modernizaciju sustava grijanja i hlađenja izvedbom dizalice topline zrak – voda koje koriste aerotermalni obnovljivi izvori energije u poslovnoj zgradi „ERKS“ u iznosu od 21.726,69 kWh/godišnje.

Provedbom svih predviđenih mjera smanjit će se emisija CO2 za 6,03 t/godišnje te će se odgovornim korištenjem opreme i pridržavanjem uputa proizvođača i nakon provedbe projekta zadržati ista razina emisije CO2 i ušteda energije.