Osigurane osobe imaju pravo na sljedeća očna pomagala: okvire za naočale, leće za naočale, mineralne leće, plastične leće, lentikularne leće, teleskopske leće, prizmatične leće, stakla bez dioptrije, kontaktne leće. Pomagala se mogu nabaviti u optikama i specijaliziranim trgovinama koje se bave nabavkom i distribucijom navedenih pomagala.

Očna proteza ljuskasta plastična – po mjeri

Pomagalo se izrađuje individualno i nema obveze vraćanja pomagala nakon roka. Propisuje ga liječnik specijalist oftalmolog, a odobrava liječničko povjerenstvo HZZO-a.

Očna proteza puna plastična – po mjeri

Pomagalo se izrađuje individualno i nema obveze vraćanja pomagala nakon roka. Propisuje ga liječnik specijalist oftalmolog, a odobrava liječničko povjerenstvo HZZO-a.

Očna proteza plastika-staklo – prilagođavajuća, privremena

Propisuje je liječnik specijalist, a odobrava liječničko povjerenstvo HZZO-a. Rok nošenja privremene proteze je 3 mjeseca, nakon čega se uglavnom daje zahtjev za izradom plastičnih ili staklenih očnih proteza po mjeri.

Očna proteza ljuskasta staklena – po mjeri

Do sedme godine djetetova života pravo se ostvaruje svake godine, od 7. do 18. godine pravo se ostvaruje svake dvije godine, a od 18. godine pravo se ostvaruje svake tri godine. Pomagalo se izrađuje individualno i nema obveze vraćanja pomagala nakon roka.

Očna proteza puna staklena – po mjeri

Do sedme godine djetetova života pravo se ostvaruje svake godine, od 7. do 18. godine pravo se ostvaruje svake dvije godine, a od 18. godine pravo se ostvaruje svake tri godine.