Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (NN 62/19) propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava osiguranih osoba HZZO-a iz obveznog zdravstvenog osiguranja na tiflotehnička i očna pomagala.

Popis pomagala, koji je sastavni dio Pravilnika, sadrži uvjete i upute za ostvarenje prava na svako pojedino pomagalo.

Osigurana osoba pravo na pomagala utvrđena popisom pomagala ostvaruje putem medicinske indikacije, a u pravilu temeljem prijedloga i preporuke, odnosno ispunjenja odgovarajuće tiskanice od strane liječnika specijalista ili ugovorne zdravstvene ustanove, uz prilaganje odgovarajuće medicinske dokumentacije.