Ručno povećalo 10x

Ovo povećalo nalazi se na dršci. Na spoju drške i leće nalazi se lampica koja omogućava dodatno osvjetljavanje teksta koji se čita. Razina povećanja 10x.

Ručno povećalo 12x

Ovo povećalo nalazi se na dršci. Na spoju drške i leće nalazi se lampica koja omogućava dodatno osvjetljavanje teksta koji se čita. Razina povećanja 12x.

Ručno povećalo 14x

Ovo povećalo nalazi se na dršci. Na spoju drške i leće nalazi se lampica koja omogućava dodatno osvjetljavanje teksta koji se čita. Razina povećanja 14x.

Povećalo A4

Savitljivo povećalo veličine A4 papira. Razina povećanja 2x.

Ručno povećalo 3x

Ovo povećalo nalazi se na dršci. Na spoju drške i leće nalazi se lampica koja omogućava dodatno osvjetljavanje teksta koji se čita. Razina povećanja 3x.

Ručno povećalo 5x

Ovo povećalo nalazi se na dršci. Na spoju drške i leće nalazi se lampica koja omogućava dodatno osvjetljavanje teksta koji se čita. Razina povećanja 5x.

Ručno povećalo 8x

Ovo povećalo nalazi se na dršci. Na spoju drške i leće nalazi se lampica koja omogućava dodatno osvjetljavanje teksta koji se čita. Razina povećanja 8x.