U nastavku su pobrojana tiflotehnička pomagala na koja osigurane osobe kojima je oštrina vida na oba oka 0,05 ili manja (slijepe osobe), prema „Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima“, imaju pravo. Uz naziv pomagala navedeno je tko predlaže, propisuje i odobrava pomagalo, koji je rok upotrebe te postoji li obveza vraćanja pomagala, kao i šifra svakog pomagala prema ISO 9999.

Govorni zvučnik

Riječ je o malom kompaktnom, kockastom, srebrnom, govornom zvučniku visine i širine 5 cm. Uređaj ima ugrađeni FM radio, Bluetooth, čitač Micro SD kartica i AUX priključak te se može bežično povezati sa svim Vašim pametnim uređajima i omogućiti Vam slušanje audioknjiga i glazbe.

Brailleeva elektronička bilježnica

Pravo na pomagalo imaju osigurane slijepe osobe koja se služi Brailleevim pismom kod redovnog školovanja i prekvalifikacije

Elektroničko povećalo

Pravo na pomagalo imaju osigurane slijepe osobe s ostatkom vida i sve osigurane osobe s vidnom oštrinom manjom od 20% kod redovnog školovanja ili prekvalifikacije.

Čitač ekrana s govornom jedinicom

Pravo može ostvariti osigurana osoba od 7. do 65. godine života za vrijeme redovnog školovanja o čemu je obvezna priložiti potvrdu koju izdaje Hrvatski savez slijepih i potvrdu obrazovne ustanove o redovnom školovanju.

Reproduktor i snimač zvučnih knjiga u DAISY formatu za slijepe…

Pomagalo odobrava liječničko povjerenstvo HZZO-a na temelju propisane tiskanice i dokaza o medicinskoj indikaciji. Rok uporabe pomagala je 5 godina. Nakon prestanka potrebe i roka uporabe pomagala postoji obaveza vraćanja pomagala.

Brailleev pisaći uređaj

Pomagalo odobrava liječničko povjerenstvo HZZO-a na temelju propisane tiskanice i dokaza o medicinskoj indikaciji. Pravo se može ostvariti od 7. godine života, a rok uporabe pomagala je 15 godina. Nakon prestanka potrebe i roka uporabe postoji obaveza vraćanja pomagala.

Ručni/džepni sat za slijepe (taktilni ili koji govori hrvatski)

Odobrava se osiguranoj osobi od navršene 6. godine života. Od 7. do 18. godine života pravo se može ostvariti svake 4 godine, a od 18.-te godine pravo se može ostvariti svakih 5 godina. Za pomagalo prijedlog nije potreban, propisuje ga liječnik opće medicine. Odobrenje liječničkog povjerenstva HZZO-a nije potrebno. Nema obveze vraćanja pomagala.

Dugi bijeli štap za slijepe

Pravo na dugi bijeli štap za slijepe imaju sve slijepe osobe. Za pomagalo nije potreban prijedlog. Propisuje ga liječnik opće medicine. Odobrenje liječničkog povjerenstva HZZO-a nije potrebno. Rok uporabe pomagala je godinu dana, bez obveze vraćanja nakon uporabnog roka.