Završetak prve faze radova

Dovršeni su radovi prve faze energetske obnove objekta ERKS Premantura. Očekivani nastavak radova i početak druge faze planira se početkom mjeseca listopada.

OBJAVA: 31. srpnja 2020. godine